Kategorie
Aktualności

Politechnika Poznańska – nowy partner OPI

Ośrodek Przetwarzania Informacji podpisał list intencyjny z Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej. W ramach podpisanego porozumienia obie jednostki będą wspólnie realizować innowacyjne projekty. Dzięki współpracy łatwiejszy będzie transfer wiedzy oraz pozyskiwanie grantów krajowych i międzynarodowych.

Z ramienia OPI list podpisał dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – dr inż. Jarosław Protasiewicz. Drugą stronę reprezentowali: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – rektor Politechniki Poznańskiej oraz dr hab. inż. Robert Wrembel, prof. PP – lider Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa.

Obaj partnerzy od wielu lat aktywnie działają w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań IT i rozwoju sztucznej inteligencji, prowadząc badania naukowe, które mają realne zastosowanie w rozwoju polskiej branży informatycznej. Dzięki zawiązanej współpracy, możliwe będzie zwiększenie liczby oraz skali cennych inicjatyw, które przyniosą pozytywne efekty dla polskiej nauki i gospodarki.

Głównym celem zawartego porozumienia jest długoterminowa współpraca partnerów w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwa. Jego efektami mają być m.in.:

• rozwój kadr (studia I i II stopnia, studia podyplomowe i MBA, doktoraty wdrożeniowe, dedykowane kursy i szkolenia dla otoczenia społeczno-gospodarczego),

• pozyskiwanie grantów krajowych i międzynarodowych,

• realizacja zleceń dla podmiotów zewnętrznych,

• wdrożenie interdyscyplinarnych projektów krajowych i międzynarodowych z partnerami zewnętrznymi.