Kategorie
Aktualności

Dyrektor OPI członkiem Rady Architektury IT

Janusz Cieszyński, Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji zaktualizował zadania oraz powołał nowy skład zespołu zadaniowego Rada Architektury IT. Jednym z nowych członków rady został dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).

Rada Architektury IT przygotowuje rekomendacje dla Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) w sprawie strategicznych zagadnień wpływających na kształtowanie Architektury Informacyjnej Państwa (AIP). Opiniuje także kwestie finansowania kosztownych projektów informatycznych, a także nadzoru nad ich wykonaniem.

Katalog zadań rady celowo sfomułowano w sposób otwarty – dający jej szerokie pole działania. Proces cyfryzacji państwa, zwłaszcza w kontekście wyzwań europejskich, jest wielowątkowy i wyjątkowo dynamiczny. Dlatego jednym z najważniejszych zadań rady będzie sformułowanie wytycznych/ wskazówek dla jednostek administracji dotyczących nowych i przebudowywanych systemów informatycznych państwa. Mają one ułatwić skuteczną i sprawną ocenę ich celowości, wykonalności, opłacalności i zgodności z Architekturą Informacyjną Państwa. Kształtowanie katalogu zadań zespołu w ten sposób pokazuje jak ważne jest wsparcie Rady Architektury IT dla działań realizowanych przez KRMC i dla informatyzacji sektora publicznego.