Detection of the Innovative Logotypes on the Web Pages

Marcin Mirończuk, Michał Perełkiewicz, Jarosław Protasiewicz

2017 W: Artificial Intelligence and Soft Computing / Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafał Scherer, Ryszard Tadeusiewicz, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada; Cham: Springer, s. 104-115

The 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Zakopane, 2017-06-11 - 2017-06-15

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59060-8_11

Feature Extraction Optimized For Prostate Lesion Classification

Piotr Sobecki, Dominika Życka-Malesa, Ihor Mykhalevych, Anna Gora, Katarzyna Sklinda, Artur Przelaskowski

2017 W: ICBBT 2017 : 9th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Technology : proceedings : May 14-16, 2017, Lisbon, Portugal / Association for Computing Machinery-Digital Library; New York: Association for Computing Machinery (ACM); s. 22-27

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3093293.3093312

Finansowanie niepublicznych szkół wyższych w Polsce i na świecie w kontekście kryzysów ekonomicznego i demograficznego

Anna Domaradzka-Widła, Łukasz Widła - Domaradzki

2017 W: UNIWERSYTETY, NAUKOWCY, STUDENCI W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE. Wybrane zagadnienia / Renata Siemieńska-Żochowska; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 101-122

https://scholar.com.pl/pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=417

Inventorum — A recommendation system connecting business and academia

Jarosław Protasiewicz

2017 W: 2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC) / David B. Kaber; Piscataway, New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), s. 1920-1925

2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. Banff, 2017-10-05 - 2017-10-08

https://ieeexplore.ieee.org/document/8122898

Inventorum: A platform for open innovation

Jarosław Protasiewicz

2017 W: 2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC) / David B. Kaber; Piscataway, New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), s. 10-15

IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). Banff, 2017-10-05 - 2017-10-08

https://ieeexplore.ieee.org/document/8122570