Legal and technical aspects of artificial intelligence

red. Luigi Lai, Marek Świerczyński

2021 Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://opi.org.pl/opi_publication/legal-and-technical-aspects-of-artificial-intelligence/