Co po nowym zarządzaniu publicznym? Prognozowane kierunki przekształceń instytucjonalnych w polskim systemie ochrony zdrowia.

Dawid Sześciło, Łukasz Widła - Domaradzki

2017 PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, z. 9/10 (159/160), s. 69-75

Systemy opieki zdrowotnej w państwach europejskich podlegały na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ewolucji według podobnej trajektorii, jak inne obszary usług publicznych. Badacze z kręgu nauk administracyjnych i zarządzania publicznego najczęściej posługują się dla opisania tego kierunku pojęciem nowego zarządzania publicznego (new public management, NPM). Koncepcja NPM wprowadzona do dyskursu naukowego na początku lat 90. poprzedniego stulecia stanowi pewien parasol pojęciowy, pod którym mieści się rozległe spektrum przekształceń instytucjonalnych zainicjowanych już wcześniej, tj. w epoce kryzysu, który dotknął zachodnioeuropejski model państwa dobrobytu w latach siedemdziesiątych XX. wieku.

https://pewp.pl/images/dokumenty/st2/PE_9_10.2017.pdf