Co po nowym zarządzaniu publicznym? Prognozowane kierunki przekształceń instytucjonalnych w polskim systemie ochrony zdrowia.

Dawid Sześciło, Łukasz Widła - Domaradzki

2017 PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, z. 9/10 (159/160), s. 69-75

http://worldcat.org/identities/viaf-306406102/