Automatic route generation for urban tourism

Mikhail Urmich, Piotr Sobecki

2021 W: Legal and technical aspects of artificial intelligence / red. Luigi Lai, Marek Świerczyński. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - s. 323-338

https://opi.org.pl/opi_publication/automatic-route-generation-for-urban-tourism/