A probabilistic model of stock trading based on recommendations

Piotr Sobecki

2021 W: Legal and technical aspects of artificial intelligence. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / red. Luigi Lai, Marek Świerczyński. - s. 339-348

https://opi.org.pl/opi_publication/a-probabilistic-model-of-stock-trading-based-on-recommendations/