Nowe dane w dashboardzie OPI. Maleje indeks szklanego sufitu

Kobiety – obce w technonauce

Opublikowaliśmy plan równości OPI