Kategorie
Aktualności

Opublikowaliśmy plan równości OPI

Informujemy, że wdrożyliśmy „Plan równości Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Plan działań w zakresie równości płci na lata 2022–2025” (GEP). Dokument został opracowany przez ekspertki i ekspertów OPI, aby nasza organizacja nadal pozostawała miejscem bezpiecznym i wolnym od wszelkich przejawów dyskryminacji.

Główne elementy planu równości płci OPI to:

•             diagnoza, przeprowadzona na podstawie badania warunków pracy, bezpieczeństwa i równego traktowania oraz ilościowej i jakościowej analizy danych o OPI;

•             cele i działania, które należy opracować i wdrożyć – w zrównoważony sposób i w określonym czasie;

•             konkretne zasoby, zarówno ludzkie, jak i finansowe, które zostaną wykorzystane do realizacji działań;

•             wskaźniki, które pozwolą na monitorowanie wdrażania planu i osiąganych postępów w przyszłości.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym planem równości. Dokument dostępny jest na naszej stronie internetowej, w zakładce „Instytut”.