Transdisciplinary Approach to Virtual Narratives – Towards Reliable Measurement Methods

Grzegorz Pochwatko, Daniel Cnotkowski, Paweł Kobyliński, Paulina Borkiewicz, Michał Pabiś-Orzeszyna, Mariusz Wierzbowski & Laura Osęka

2023 W: Digital Interaction and Machine Intelligence: Proceedings of MIDI’2022 – 10th Machine Intelligence and Digital Interaction - Conference, December 12-15, 2022, Warsaw, Poland (Online) / red. Cezary Biele, Janusz Kacprzyk, Wiesław Kopeć, Jan W. Owsiński, Andrzej Romanowski, Marcin Sikorski. - Cham : Sprinder, s. 202-212

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-37649-8_20