The data warehouse and the data exchange model

Łukasz Błaszczyk, Sylwia Ostrowska, Emil Podwysocki

2023 W: Information technology systems that support science and higher education : RAD-on: Reports, analyses, data / red. Aldona Tomczyńska, Anna Knapińska, Sylwia Ostrowska. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 51-67

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/RAD-onEnWWW.pdf