Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : RAD-on: Raporty, analizy, dane

red. Aldona Tomczyńska, Anna Knapińska, Sylwia Ostrowska

2023 Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/RAD-onPlWWW.pdf