Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : OSF : Obsługa Strumieni Finansowania

red. Adam Bochenek

2021 Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/OSF-ebook.pdf