Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : JSA : Jednolity System Antyplagiatowy

red. Marek Kozłowski

2021 Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/JSA-ebook.pdf