Stratified Propensity Score Matching – quasi-eksperymentalny schemat badawczy, wykorzystany na potrzeby ewaluacji wpływu opartej na teorii, w sytuacji braku zmiennej zależnej

Dominika Wojtowicz, Łukasz Widła - Domaradzki

2017 W: Ewaluacja oparta na teorii w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym / Katarzyna Hermann-Pawłowska, Teresa Wyszyńska, Jacek Pokorski, Zuzanna Popis ; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 117-138

https://www.parp.gov.pl/publikacje/publication/ewaluacja-oparta-na-teorii-w-zlozonym-otoczeniu-spoleczno-ekonomicznym