Scientific activity evaluation in Poland: the IT ecosystem and the optimal selection of achievements

Marek Michajłowicz, Marek Kozłowski, Maciej Kowalski, Sebastian Fijałkowski, Jacek Drogosz, Maria Bylina and Anna Furmankowska-Podniesińska

2022 EPiC Series in Computing, T. 86, s. 56-65

https://easychair.org/publications/paper/Rf1d