Równowaga między życiem zawodowym i osobistym wśród młodych naukowców w Polsce

Anna Knapińska, Monika Szyszko

2018 Humanizacja Pracy, T. 293, z. 3, s. 89-113

Głównym celem artykułu jest sprawdzenie, czy naukowcy do czterdziestego roku życia doświadczają równowagi pomiędzy pracą naukową

a życiem osobistym WLB (work-life balance) i czy w tym obszarze występują różnice między kobietami i mężczyznami. Przeprowadzone przez

nas na reprezentatywnej próbie naukowców w Polsce badanie pokazało, że młodzi naukowcy nie doświadczają równowagi praca-życie, przy czym na prawie każdym wskaźniku kobiety osiągnęły istotnie niższe wyniki od mężczyzn. Najniższy poziom WLB wystąpił u kobiet posiadających dzieci, co oznacza, że jest im najtrudniej zachować równowagę między karierą i rodziną. Analiza regresji w grupie matek wykazała, że na poczucie równowagi najsilniej wpływa konieczność rezygnacji ze spraw osobistych (negatywnie) oraz poczucie, że znalezienie nowej pracy będzie łatwe (pozytywnie). Uzyskane wyniki mogą w znaczący sposób poszerzyć wiedzę na temat work-life balance w świecie nauki

http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%203%202018%20cala.pdf