Reading is Vital, but will it be Invisible? Screens vs. Paper on Our Way to the Naturalized Technology of Reading

Jarosław Kowalski, Piotr Toczyski, Cezary Biele, Aldona Zdrodowska

2018 W: Position Papers of the 2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 9-12, 2018, Poznań, Poland / Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki; Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, s. 83-89

https://annals-csis.org/Volume_16/drp/pdf/372.pdf