Reading Book by the Cover—Book Genre Detection Using Short Descriptions

Antoni Sobkowicz, Marek Kozłowski, Przemysław Buczkowski

2018 W: Man-Machine Interactions 5 / Aleksandra Gruca, Tadeusz Czachórski, Katarzyna Harezlak, Stanisław Kozielski, Agnieszka Piotrowska; Cham: Springer, s. 439-448

5th International Conference on Man-Machine Interactions. Kraków, 2017-10-03 - 2017-10-06

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-67792-7_43