Oczekiwania użytkowników w Portugalii, Holandii i Polsce wobec domowego systemu zarządzania energią i usługi active demand

Jarosław Kowalski, Bożena Matusiak

2018 Rynek Energii, z. 3, s. 20-26

http://rynek-energii.pl/pl/node/3678