Metody Przetwarzania Danych

Daniel Karaś, Jakub Uszyński, Łukasz Podlodowski, Marek Nurzyński, Maciej Kowalski, Martyna Śpiewak

2021 W : Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : JSA : Jednolity System Antyplagiatowy / red. Marek Kozłowski. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji. - s. 45-70

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/JSA-ebook.pdf