Kształtowanie działalności komunikacyjnej ośrodków transferu technologii – dobre praktyki z zagranicy

Marzena Feldy

2017 Europa Regionum, T. 31, z. 2/2017, s. 107-120

https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/673/article/10726/