Kategoryzacja jednostek naukowych 2017

Błażej Skoczeń, Sebastian Fijałkowski, Stefan Jackowski, Monika Marcinkowska, Andrzej Pilc, Maciej Zabel

2018 Forum Akademickie, T. XXV, z. 2, s. 30-33

Pierwszy i najważniejszy etap kategoryzacji jednostek naukowych, przeprowadzonej przez MNiSW wspólnie z KEJN w ubiegłym roku, właśnie się zakończył. Nadszedł zatem czas, aby podsumować wyniki i wyciągnąć wnioski o stanie nauki polskiej.

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2018/02/kategoryzacja-jednostek-naukowych-2017/