Kategoryzacja jednostek naukowych 2013-2016 po odwołaniach

Krzysztof Chyży, Elżbieta Ryńska, Ewa Dahlig-Turek, Andrzej Pilc, Marta Szoka, Dominik Antonowicz, Błażej Skoczeń, Monika Marcinkowska, Jacek Drogosz, Sebastian Fijałkowski, Piotr Brzeziński, Maciej Zabel

2019 Forum Akademickie, T. XXVI, z. 9, s. 29-32

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/09/kategoryzacja-jednostek-naukowych-2013-2016-po-odwolaniach/