Idea i cele RaD-onu

Aldona Tomczyńska, Sylwia Ostrowska

2023 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : RAD-on: Raporty, analizy, dane / red. Aldona Tomczyńska, Anna Knapińska, Sylwia Ostrowska. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 13-25

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/RAD-onPlWWW.pdf