Finansowanie niepublicznych szkół wyższych w Polsce i na świecie w kontekście kryzysów ekonomicznego i demograficznego

Anna Domaradzka-Widła, Łukasz Widła - Domaradzki

2017 W: UNIWERSYTETY, NAUKOWCY, STUDENCI W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE. Wybrane zagadnienia / Renata Siemieńska-Żochowska; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 101-122

https://scholar.com.pl/pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=417