EU Insolvency Regulations: New Tendencies Fostering Entrepreneurship in Europe

Luigi Lai

2017 W: Przedsiębiorczość w teorii i badaniach : perspektywa młodych badaczy / Marcin Darecki, Agnieszka Postuła; Warszawa: Uniwersytet Warszawski, s. 79-95

http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/1494-Przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bc_w_teorii_i_badaniach-druk.pdf