English-Polish and Polish-Russian Translation Systems

Szymon Roziewski, Marek Kozłowski, Łukasz Podlodowski

2019 W: Proceedings of the PolEval 2019 Workshop / Maciej Ogrodniczuk, Łukasz Kobyliński; Warszawa: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, s. 63-72

http://poleval.pl/files/poleval2019.pdf