Dylematy rodzinnej pieczy zastępczej w czasie pandemii COVID-19 – analiza jakościowa

Marta Danecka, Józefa Matejek, Joanna Mirosław

2021 Polityka Społeczna, z. 565 (4), s. 1-8

https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=221333