Dorobek piśmienniczy jednostek naukowych z grupy nauk prawnych w świetle oceny parametrycznej z roku 2017