Digital Interaction and Machine Intelligence: Proceedings of MIDI’2022 – 10th Machine Intelligence and Digital Interaction – Conference, December 12-15, 2022, Warsaw, Poland (Online)

red. Cezary Biele, Janusz Kacprzyk, Wiesław Kopeć, Jan W. Owsiński, Andrzej Romanowski, Marcin Sikorski

2023 Cham : Springer

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-37649-8