Digital Interaction and Machine Intelligence: Proceedings of MIDI’2021 – 9th Machine Intelligence and Digital Interaction Conference, December 9-10, 2021, Warsaw, Poland

red. Cezary Biele, Janusz Kacprzyk, Wiesław Kopeć, Jan W. Owsiński, Andrzej Romanowski, Marcin Sikorski

2022 Cham : Springer

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-11432-8