Detection of the Innovative Logotypes on the Web Pages

Marcin Mirończuk, Michał Perełkiewicz, Jarosław Protasiewicz

2017 W: Artificial Intelligence and Soft Computing / Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafał Scherer, Ryszard Tadeusiewicz, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada; Cham: Springer, s. 104-115

The 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Zakopane, 2017-06-11 - 2017-06-15

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59060-8_11