Kategorie
Aktualności

Ogłaszamy nabór FENG dla instytucji sieciowych

Instytucje o charakterze sieciowym składające się z organizacji badawczych mogą rozpoczynać przygotowanie wniosków o dofinansowanie swoich projektów w Działaniu 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Budżet konkursu to 380 milionów złotych. Podobnie jak ogłoszony w zeszłym tygodniu konkurs dla projektów z PMIB, ma on za zadanie wybór projektów, które wzmocnią zdolności badawcze i innowacyjne polskich instytucji naukowych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii przez naukę i biznes, czyli osiągną cel Priorytetu 2 FENG. Dofinansowany będzie rozwój publicznej infrastruktury badawczej, a także rozwój kompetencji kadry naukowej w obszarze wykorzystania tej infrastruktury na rzecz przedsiębiorstw, komercjalizacji wyników badań i transferu technologii. 

Nabór wniosków zostanie otwarty 11 marca o godzinie 9.00i potrwa do 29 lipca 2024 r. do godziny 16.00. Wnioski można składać poprzez aplikację WOD2021

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną, która znajduje się w zakładce nabory, jak również z pozostałymi informacjami o planowanych konkursach na stronie opi.org.pl/feng.

Ośrodek Przetwarzania Informacji jest Instytucją Pośredniczącą dla Działania 2.4 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.