OPI PIB udostępnia największy neuronowy model języka polskiego oparty na architekturze BERT

W OPI PIB powstały dwa nowe modele statystyczne języka polskiego. Oba zajęły czołowe miejsce w klasyfikacji opracowanej przez Allegro. Jeden z nich wytrenowano na największym w Polsce korpusie tekstów. Polskie modele RoBERTa to statystyczne reprezentacje języka naturalnego stworzone za pomocą uczenia maszynowego. Dzięki wykorzystaniu wielkich zbiorów danych pozwalają na precyzjne odwzorowanie składni i semantyki polszczyzny. Ich udostępnienie przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy umożliwi […]

Sieci elektryczne jutra: elastyczne, niezawodne i ekologiczne

Nowy, finansowany przez UE projekt ebalanceplus jest ukierunkowany na techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty sieci inteligentnych w celu  zwiększenie ich elastyczności i odporności.  Do niedawna energia elektryczna była wytwarzana głównie przez elektrownie zasilane paliwami kopalnymi. Mimo, że zakłady zlokalizowane były poza granicami miast,  produkowały energię przede wszystkim dla obszarów zurbanizowanych. Dotychczasowe zasoby paliw kopalnych wystarczały na zaspokojenie popytu. Jednak dzisiaj i w przyszłości energia elektryczna będzie coraz częściej […]