Nowe dane już w RAD-on

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zaktualizował w  portalu RAD-on dane dotyczące polskiego sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Aby ułatwić wszystkim korzystanie z  nich, OPI PIB wprowadził wiele dodatkowych funkcji. Każdy może teraz w prosty sposób sprawdzić m.in. ile osób studiuje na danym kierunku czy też ilu profesorów wykłada na danej uczelni. To jednak nie wszystko, eksperci OPI PIB przygotowali wiele raportów, […]

Spotkanie w OPI PIB w sprawie inicjatywy MEiNTech

Harmonogram działań oraz cele i założenia inicjatywy MEiNTech były tematem spotkania, które odbyło się w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. W wydarzeniu uczestniczyła Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw transformacji cyfrowej Justyna Orłowska. Podczas spotkania omawiano harmonogram działań związanych z inicjatywą MEiNTech. Uczestnicy dyskutowali o kolejnych etapach realizacji projektu, poczynając od przeprowadzenia badań potrzeb użytkowników, aż po wdrożenie cyfrowych rozwiązań dla edukacji i szkolnictwa […]

Znamy wyniki ewaluacji OPI PIB

Mamy przyjemność poinformować, że zakończył się proces ewaluacji działalności naukowej OPI PIB. Na podstawie oceny Komisji Ewaluacji Nauki (KEN), Minister Edukacji i Nauki wydał decyzję o przyznaniu naszemu instytutowi –  kategorii A w dyscyplinie nauki socjologiczne i kategorii B+ w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. To bardzo dobry rezultat, którego nie udałoby się osiągnąć bez ciężkiej pracy wszystkich pracowników OPI PIB. Warto wyjaśnić, co oznaczają przyznane kategorie w poszczególnych dyscyplinach. […]

Jak publikują prawnicy?

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) postanowił sprawdzić, jak publikują polscy prawnicy zatrudnieni w krajowych jednostkach naukowych. To  właśnie OPI PIB opracował aplikację SEDN, która posłużyła do trwającej ewaluacji dorobku naukowego. Eksperci instytutu przeanalizowali wyniki ostatniej, zakończonej ewaluacji, z której wynika, że naukowcy z dziedziny nauk prawnych opublikowali 13785 artykułów w czasopismach naukowych oraz 2366 monografii, które zostały sprawozdane całościowo, a także 8952 rozdziały opublikowane […]

Dane z ELA 7 już dostępne!

W tym tygodniu poznaliśmy wyniki matur, tradycyjnie więc Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) uruchomił najnowszą edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). ELA pozwala zarówno obserwować aktywność zawodową absolwentów po uzyskaniu dyplomu, jak i monitoruje ich pracę w czasie studiów, a nawet przed ich rozpoczęciem. Z danych ELA 7 wynika, że najczęściej na studiach pracują pielęgniarki i studenci inżynierii bezpieczeństwa. […]

OPI PIB partnerem merytorycznym XXIII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022

Znamy laureatów XXIII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Najlepszą uczelnią akademicką w Polsce jest Uniwersytet Warszawski, który wyprzedził Uniwersytet Jagielloński i Politechnikę Warszawską. Wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zestawienie powstało w oparciu m.in. o dane z systemów rozwijanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. W trakcie uroczystej gali wręczono dyplomy najlepszym polskim uczelniom, a także wydziałom i innym […]

Wraca Akademia OPI PIB

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) uruchomił drugą edycję Akademii OPI PIB. Pierwszy odcinek drugiego sezonu tego popularnego projektu edukacyjnego dostępny jest już na kanale YouTube instytutu. Zatytułowany jest on „Naukowiec też człowiek”. Dr Grzegorz Banerski przedstawia w nim wyniki badań dotyczące preferencji i  potrzeb kadry naukowej w zakresie konferencji zdalnych. Szczególnie ciekawie prezentują się wyniki dotyczące potencjału […]

GENDERACTIONplus: nowy projekt wspierający równość płci

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) został partnerem nowego projektu GENDERACTIONplus, który wspiera równość płci w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB). W dniach 8-10 czerwca 2022 r. w Instytucie Socjologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu. Wzięli w nim udział przedstawiciele aż 26 organizacji, w tym ekspertki z OPI PIB. Zagadnienia omawiane w trakcie spotkania dotyczyć będą pięciu obszarów tematycznych, do których należą między […]

OPI PIB partnerem honorowym DSSML

Organizatorzy zapraszają na konferencję Data Science Summit Machine Learning Edition, która odbędzie się 21-22 czerwca 2022 w Warszawie oraz w formule online. W tym roku wydarzenie w całości poświęcone jest obszarowi uczenia maszynowego. OPI PIB zostało partnerem honorowym konferencji. Już za tydzień w ramach Data Science Summit Machine Learning Edition odbędzie się ponad 100 wystąpień, podzielonych na kilkanaście ścieżek tematycznych. Swój udział potwierdzili najlepsi najlepsi prelegenci z Polski i zagranicy. […]

OPI PIB na  Innovatorium

Dziś (09.06.2022) jesteśmy w Poznaniu na jednym z największych wydarzeń poświęconych B+R w Polsce – Innovatorium Łukasiewicza. Występujemy tam w roli nie tylko  partnera konferencji, ale również instytucji otwartej na współpracę  przy budowaniu zespołów i konsorcjów projektowych. OPI PIB reprezentuje silna ekipa na czele z szefem naszego instytutu –  dr. inż. Jarosławem Protasiewiczem .Okazji do rozmów i dyskusji jest naprawdę wiele. W imprezie bierze udział ponad 500 przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z nauką. […]