Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok

Szanowni Państwo, Drodzy Współpracownicy, Interesariusze i Partnerzy! Niech magiczny czas Bożego Narodzenia przyniesie Państwu radość i spokój.Niech będzie okazją do podziękowań, wzruszeń i bycia ze sobą – wśród bliskich.Niech każda chwila Świąt żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje zdrowiem i pomyślnością. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku życzy Dyrekcja OPI PIB: dr inż. Jarosław Protasiewicz, Marek Michajłowicz, Joanna Kuszlik-Cichosz, Konrad Stachurski wraz z Zespołem

Komunikat dotyczący portalu SI

W 2021 roku OPI PIB zaprzestaje wydawania portalu Sztuczna Inteligencja, dostępnego pod adresem sztucznainteligencja.org.pl. Portal został powołany do życia 23 kwietnia 2019 roku w celach edukacyjnych. Projekt, choć istotny z punktu widzenia promocji sztucznej inteligencji w Polsce, zostaje zakończony. Treści do tej pory opublikowane na portalu SI pozostaną dostępne. W nadchodzącym roku dla OPI PIB priorytetowe są inne cele. Instytut skupi się na realizacji kluczowych zadań tj. na budowie i rozwoju systemów informatycznych, oprogramowania […]

PCSS – Eagle II na liście najszybszych superkomputerów na świecie

Na największej konferencji Supercomputing (SC20) poświęconej technologiom obliczeniowym superkomputerowym (HPC, High Performance Computing), ogłoszona została kolejna lista TOP500 –  najszybszych superkomputerów na świecie. Na liście tej pojawił się nowy system superkomputerowy PCSS – Eagle II (pozycja 85.), następca zakupionego w 2015 roku komputera Eagle (Orzeł). Eagle II zakupiony został w ramach projektu krajowego PRACE-LAB, POIR.04.02.00-00-B001/18 pt. „PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania […]

Kreatywny konkurs dla uczniów o sztucznej inteligencji

GovTech Festival: Cyfrowa Polska z kreatywnym konkursem o AI dla uczniów. Związek Cyfrowa Polska w partnerstwie z Centrum GovTech, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym ogłosił konkurs dla uczniów szkół średnich na temat sztucznej inteligencji. Konkurs ma na celu promowanie nowoczesnych technologii i upowszechnianie wiedzy o rozwiązaniach cyfrowych, które towarzyszą nam w życiu. Jak podkreśla prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik, który wyszedł z inicjatywą, konkurs […]

Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 4/4.2/2020

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny projektów złożonych w ramach konkursu 4/4.2/2020. Spośród 20 złożonych w terminie naboru wniosków dnia 27 listopada 2020 r. do dofinansowania wybranych zostało 8 projektów. Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 619 037 683,15 PLN. Dodatkowo 12 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, z czego 6 projektów uzyskało rekomendację do dofinansowania natomiast nie zostały wybrane do dofinansowania ze względu na brak alokacji. Informujemy również, że zgodnie z § 10 ust 2 Regulaminu konkursu Wnioskodawcy są pisemnie informowani […]

24 listopada webinarium „Autonomia kontra automatyzacja – etyka sztucznej inteligencji”

24 listopada organizujemy webinarium poświęcone etyce sztucznej inteligencji. Poprowadzą je eksperci od lat zajmujący się problematyką SI i nowych technologii: mec. Robert Kroplewski z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz dr Sebastian Szymański z Uniwersytetu Warszawskiego Rozwój sztucznej inteligencji daje maszynom coraz większą autonomię. Taka sytuacja rodzi szereg pytań o stopień, w jakim inteligentne narzędzia powinny samodzielnie funkcjonować, zasady, wedle których mają być konstruowane i użytkowane, oraz przepisy prawa określające […]

8 edycja międzynarodowej konferencji MIDI

Zapraszamy do świata, w którym człowiek spotyka technologię! MIDI2020 to jedno z największych wydarzeń poświęconych inteligentnym maszynom i współpracy człowieka z nowymi technologiami. Konferencja odbędzie się 9-10 grudnia 2020 r., po raz pierwszy online. Konferencja MIDI2020 to przestrzeń, gdzie nauka i innowacja spotyka się z biznesem. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze metody, ultranowoczesne rozwiązania oraz  nowatorskie podejścia do integracji ludzi i inteligentnych technologii. Światowi eksperci, pasjonaci sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego podzielą się […]

O szkolnictwie wyższym porozmawiamy na konferencji Lumen 2020

24-25 listopada odbędzie się konferencja Lumen, w całości poświęcona szkolnictwu wyższemu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. OPI PIB objął patronat nad wydarzeniem. Tegoroczna, szósta edycja Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN ze względu na sytuację pandemiczną i w trosce o bezpieczeństwo uczestników odbędzie się w formule online. W ramach wydarzenia na uczestników czekają dwa dni transmisji na żywo pełne debat z udziałem najbardziej prominentnych przedstawicieli środowiska akademickiego w Polsce oraz rzeczowych prezentacji najlepszych […]

Jesteśmy na GovTech Festival

6 listopada rusza GovTech Festival, czyli trwający miesiąc projekt edukacyjno-technologiczny o globalnym zasięgu.W Festiwalu, którego celem jest przybliżenie obywatelom cyfrowego świata poprzez cykl wydarzeń online, może wziąć udział każdy zainteresowany. Przez cały listopad w ramach GovTech Festival organizowane będą webinaria, warsztatyi hackathony, które mają na celu przełamywanie analogowych barier, edukowanie oraz otwieranie społeczeństwana nowe możliwości związane z cyfryzacją i digitalizacją. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Ośrodek Przetwarzania […]

OPI PIB partnerem konferencji The Future is Data. Przyszłość to dane

19 listopada odbędzie się konferencja online The Future is Data. Przyszłość to dane. Organizatorem wydarzenia jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ośrodek Przetwarzania Informacji  – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem społecznym tej konferencji, a nasz portal Sztuczna inteligencja – partnerem medialnym. Głównym celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat szans i wyzwań w zakresie otwierania danych, promocja ich potencjału oraz zachęcenie do ich wykorzystywania […]