Kategorie
Aktualności

Znamy wyniki ewaluacji OPI PIB

Mamy przyjemność poinformować, że zakończył się proces ewaluacji działalności naukowej OPI PIB. Na podstawie oceny Komisji Ewaluacji Nauki (KEN), Minister Edukacji i Nauki wydał decyzję o przyznaniu naszemu instytutowi –  kategorii A w dyscyplinie nauki socjologiczne i kategorii B+ w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. To bardzo dobry rezultat, którego nie udałoby się osiągnąć bez ciężkiej pracy wszystkich pracowników OPI PIB.

Warto wyjaśnić, co oznaczają przyznane kategorie w poszczególnych dyscyplinach. Mają one duży wpływ na wysokość otrzymywanych przez jednostkę dotacji. Kategorie te, to także świadectwo rangi jednostki jako ośrodka badawczego, co ma swoje przełożenie w tworzeniu konsorcjów ubiegających się o pozyskiwanie środków na badania naukowe.

Jednostki, które otrzymały kategorię A i B+ mogą m.in.:

  • prowadzić studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  • prowadzić kształcenie doktorantów;
  • nadawać stopień doktora w danej dyscyplinie.

Zakończona ewaluacja obejmowała okres 5 lat – od 2017 do 2021 roku.