Kategorie
Aktualności

Zbliża się konferencja LUMEN 2022

PCG Academia, Times Higher Education i Fundacja Rektorów Polskich zapraszają na ósmą edycję międzynarodowej konferencji dla liderów zarządzania uczelniami – LUMEN 2022. Konferencja odbędzie się w dniach 22 i 23 listopada w formule online i będzie połączona z galą wręczenia nagród dla polskich uczelni sklasyfikowanych w najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – THE World University Rankings 2023. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy objął patronat nad tym wydarzeniem.

LUMEN 2022 to dwa dni wypełnione wysokiej jakości, merytorycznymi wystąpieniami w obszarze profesjonalnego zarządzania szkolnictwem wyższym.

Pierwszy dzień konferencji rozpocznie statystyczne podsumowanie wyników ewaluacji naukowej, które przedstawi Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania w OPI PIB. Szczegóły w zapowiedzi:

O nowym krajobrazie polskiej nauki w ujęciu dyscyplinowym  i o wnioskach płynących z zakończonej ewaluacji działalności naukowej porozmawiają goście panelu moderowanego przez prof. Jerzego Woźnickiego – szefowie KRASP, RGNiSW, KEN i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Łukasz Wawer, Zastępca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN, przedstawi zaś koncepcję portalu Ludzie Nauki. Celem portalu jest prezentacja potwierdzonych danych o działalności naukowej danej osoby, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w świecie nauki oraz wspieranie komunikacji pomiędzy naukowcami a biznesem.

W programie pierwszego dnia konferencji zaplanowaliśmy również debatę na temat zarządzania uniwersytetem cyfrowym z perspektywy Państwa (MEiN), a także wzorcowo zinformatyzowanej uczelni publicznej (Politechniki Białostockiej) oraz uczelni niepublicznej (Akademii Leona Koźmińskiego,) a także dużej firmy IT (Microsoft).

W dyskusję na temat rankingów wprowadzi nas Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education. Rektorzy trzech najwyżej notowanych polskich uczelni – Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – przedstawią swoją receptę na sukces w THE World University Rankings.

Punktem kulminacyjnym VIII edycji Konferencji LUMEN będzie omówienie metodyki i wyników najnowszej edycji rankingu Times Higher Education, połączone z ceremonią wręczenia nagród dla przedstawicieli polskich szkół wyższych.

Drugiego dnia konferencji będziemy rozmawiać o umiędzynarodowieniu, funduszach unijnych dla szkół wyższych oraz wielu różnych technologiach, które wspierają uczelnie w zarządzaniu nauką, dydaktyką i procesami administracyjnymi.

Temat umiędzynarodowienia poruszą panele poświęcone Uniwersytetom Europejskim oraz promowaniu dorobku polskich naukowców i budowaniu widzialności polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Następne trzy sesje posłużą omówieniu nowych technologii i konkretnych rozwiązań IT dla uczelni, w tym technologii low-code, nowoczesnych form kształcenia (np. MOOC, microcredentials) oraz systemów zarządzania nauczaniem (LMS). Przedstawione zostaną również możliwości rozwoju uczelni z wykorzystaniem środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2022 – najpewniej ostatniej, w której szkoły wyższe będą mogły pozyskać fundusze na informatyzację.

W programie zaplanowano także krótkie prezentacje, m.in. NASK opowie o projekcie EZD RP, a Wolters Kluwer przedstawi zaś wyniki badania zrealizowanego z FRP na temat narzędzi wspierających zarządzanie uczelnią.

Bezpłatna rejestracja tutaj.