Kategorie
Aktualności

Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 4/4.2/2020

Logo Fundusze europejskie

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny projektów złożonych w ramach konkursu 4/4.2/2020. Spośród 20 złożonych w terminie naboru wniosków dnia 27 listopada 2020 r. do dofinansowania wybranych zostało 8 projektów. Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 619 037 683,15 PLN.

Dodatkowo 12 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, z czego 6 projektów uzyskało rekomendację do dofinansowania natomiast nie zostały wybrane do dofinansowania ze względu na brak alokacji.

Informujemy również, że zgodnie z § 10 ust 2 Regulaminu konkursu Wnioskodawcy są pisemnie informowani o wynikach oceny swojego projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.