Kategorie
Aktualności

Wspieramy uchodźców z Ukrainy – spotkanie Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Edukacji

26-27 września 2022 r. w Berlinie po raz trzynasty spotkał się Komitet ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Tematem przewodnim tegorocznego posiedzenia były wyzwania związane z migracją w obszarze edukacji z powodu wojny w Ukrainie.

O podjętych już działaniach w dziedzinie kształcenia uchodźców z Ukrainy, a także dalszych planach i perspektywach dyskutowali delegaci z instytucji edukacji i nauki obu krajów. Wśród nich byli przedstawiciele Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Posiedzenie prowadzili Jörg Wojahn, przedstawiciel Komisji Europejskiej w Berlinie oraz Marcin Król, konsul RP w Berlinie.

W pierwszym dniu spotkania delegaci obu krajów zaprezentowali doświadczenia w zakresie wspierania edukacji uchodźców z Ukrainy w aspekcie prawnym, organizacyjnym i finansowym. W drugim dniu eksperci kontynuowali dyskusje w trzech zespołach roboczych:

  1. Kształcenie ogólne,
  2. Kształcenie zawodowe,
  3. Szkolnictwo wyższe.

W Polsce aż 42% wszystkich studentów-cudzoziemców w roku akademickim 2021/2022 stanowili Ukraińcy. Szczegółowe statystyki na ten temat zaprezentowała dr Aldona Tomczyńska, liderka Zespołu Data Science w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej podczas posiedzenia grupy roboczej poświęconej szkolnictwu wyższemu. Prezentacje poświęcone podjętym działaniom wspierającym studentów i naukowców z Ukrainy przygotowali również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Po stronie niemieckiej o swoich doświadczeniach opowiedzieli delegaci z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Niemieckiej Służby Wymiany Akademickiej (Odział w Warszawie).

Komitet ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej powołano w 2011 r. Stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie edukacji między Polską, a Niemcami. Koordynacja działań Komitetu po stronie polskiej leży w gestii Ministerstwa Edukacji i Nauki. Po stronie niemieckiej – Ministerstwa Edukacji i Wychowania Meklemburgii-Pomorza Przedniego.