Kategorie
Aktualności

Wsparcie dla kobiet w STEM ma sens! Premiera raportu „Kobiety na politechnikach 2024”

W latach akademickich 2019/2020 – 2022/2023 liczba kobiet studiujących na kierunkach z obszaru informatyki wzrosła o 25,47%, podczas gdy liczba mężczyzn – o 12,96%. Wciąż jednak na uczelniach technicznych na kierunkach inżynieryjnych przeważają mężczyźni – obecnie jest ich 73,8%. To tylko kilka z istotnych liczb, które znaleźć można w raporcie „Kobiety na politechnikach 2024”, przygotowanym wspólnie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Premiera raportu nastąpiła 16 kwietnia i była częścią celebracji pionierskiej, a jednocześnie największej w Polsce kampanii Dziewczyny na Politechniki!/ Dziewczyny do Ścisłych! prowadzonej konsekwentnie od 17 lat. Raport w tym roku opublikowany został w formie cyfrowej i jest dostępny w wersji interaktywnej na portalu radon.nauka.gov.pl.

Dziś widzimy, że jesteśmy duży krok dalej, jeśli chodzi o udział kobiet na uczelniach technicznych i na uniwersyteckich kierunkach ścisłych, ale także jeśli patrzeć na obecność kobiet w badaniach naukowych związanych z dziedziną STEM czy w firmach inżynierskich i technologicznych – mówiła dr Bianka Siwińska, CEO Perspektyw, pomysłodawczyni akcji Dziewczyny na Politechniki!/ Dziewczyny do Ścisłych!Te kobiety to m.in. beneficjentki naszych kampanii, akcji i programów. Dziś tworzą coraz bardziej rosnącą w siłę i wielopokoleniową sieć wsparcia, wymieniając się wiedzą, kompetencjami, doświadczeniem, a platformą ich współpracy jest właśnie to, co robi Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Cieszymy się, widząc, jaki efekt przynoszą nasze działania prorównościowe, których celem dziś jest przede wszystkim zbieranie wszystkich mądrych osób do pracy nad rozwiązaniem wyzwań współczesnego świata.

O tym, że siła kobiet na kierunkach z obszaru STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematic) rośnie, świadczą najlepiej liczby, które znalazły się w tegorocznym raporcie „Kobiety na politechnikach”. Tak referuje je autorka analizy, dr Anna Knapińska, adiunktka z Laboratorium Baz Danych i Analityki Biznesowej OPI: – Warto zauważyć, że choć wciąż kierunki z obszaru nowych technologii (w tym związane z informatyką) są zmaskulinizowane, to w ciągu ostatnich czterech lat (okres od roku akademickiego 2019/2020 do 2022/2023) liczba kobiet studiujących na kierunkach z obszaru informatyki wzrosła​ o 25,47%, podczas gdy liczba mężczyzn tylko o 12,96%.​ Inną ciekawą liczbą jest ta, którą obserwujemy w analizowanym okresie czterech lat akademickich na publicznych uczelniach technicznych, gdzie udział kobiet wśród studentów kierunków informatycznych wzrósł z 14,8% do 15,8%.

W raporcie, który w tym roku po raz pierwszy przyjął formę cyfrową i został udostępniony na portalu RAD-on, można przeczytać następujące dane:

 • Na polskich publicznych uczelniach technicznych zauważalnie wzrasta liczba kierunków z obszaru technologii: w roku akademickim 2019/2020 było ich 416 (z czego 220 na publicznych uczelniach technicznych), a w roku akademickim 2022/2023 już 466 (262 na publicznych uczelniach technicznych).
 • Na siedmiu (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) z dziesięciu najlepszych uniwersytetów w rankingu Perspektyw, systematycznie wzrasta udział kobiet studiujących na kierunkach z obszaru nowych technologii.
 • Na czterech kierunkach z obszaru nowych technologii udział kobiet przekracza 60%. Są to:
  • mathematical methods in data analysis​,
  • inżynieria biomedyczna,
  • advanced biobased and bioinspired materials,
  • bioinformatyka​.
 • Wśród kierunków z obszaru nowych technologii udział kobiet był wyższy na studiach stacjonarnych niż na niestacjonarnych, zwłaszcza​ na uczelniach publicznych (studia stacjonarne – 17,9% kobiet, studia niestacjonarne – 9,9%).
 • Trzy publiczne uczelnie techniczne o najwyższym odsetku kobiet ​na kierunkach z obszaru nowych technologii to Akademia Górniczo-Hutnicza imienia Stanisława Staszica w Krakowie (21,2%), Politechnika Łódzka (20,6%) i Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiego (18,5%). ​
 • Dane wskazują, że na uczelniach technicznych wciąż kierunki inżynieryjno-techniczne są zmaskulinizowane, a kierunki społeczne – sfeminizowane. Przewaga mężczyzn (73,8%) jest jednak większa na kierunkach inżynieryjno-technicznych niż kobiet na kierunkach społecznych (59%).​

Pełną wersję raportu znaleźć można w serwisie RAD-on. O funkcjonalnościach związanych z cyfrową wersją raportu mówi dr Aldona Tomczyńska, adiunktka i liderka z OPI: – Serwis RAD-on to największe obecnie źródło danych na temat szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Co ciekawe, analizy takie jak raport „Kobiety na politechnikach” mają formę interaktywną: to użytkownicy mogą zadawać pytania i w zależności od tego, jakie dane są im potrzebne, uzyskają odpowiednie informacje. 

Premiera raportu tradycyjnie stanowiła część corocznej celebracji kampanii Dziewczyny na Politechniki!/ Dziewczyny do Ścisłych!