Kategorie
Aktualności

Wiedza, nauka i innowacje – jesteśmy partnerem międzynarodowego projektu „Network 4 Growth”.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem w międzynarodowym projekcie „Network 4 Growth”. Jego celem jest budowanie mapy innowacji w oparciu o doświadczenia i wymianę wiedzy między ekspertami z czołowych instytucji nauki i szkolnictwa wyższego krajów Grupy Wyszehradzkiej, a specjalistami z Gruzji oraz Armenii.

Prezentacje najlepszych praktyk w obszarze B+R będą odbywać się podczas otwartych webinarów. Pierwsze z nich zaplanowano 18 stycznia (wtorek) w godz. 15:00-17:00. Będzie poświęcone nauce i innowacjom w Polsce.

Wśród prelegentów zobaczymy dr Aldonę Tomczyńską, liderkę Zespołu Data Science oraz Jacka Raczko, lidera Zespołu Raportowania i Analiz w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej. Na podstawie informacji statystycznych zgromadzonych w bazach danych naszego instytutu, przedstawią system polskiego szkolnictwa wyższego z perspektywy finansowania badań naukowych, kadry akademickiej oraz inicjatyw w obszarze B+R. Opowiedzą również, jak od strony technologicznej wygląda proces gromadzenia danych o studentach i naukowcach w Polsce.

Rejestracja na webinarium jest możliwa pod tym linkiem: https://www.v4transfer.com/#register-on-event.

Projekt „Network 4 Growth” koordynuje firma Unico; jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (Visegrad Fund). Więcej informacji na temat projektu znajduje się tutaj.