Kategorie
Aktualności

Warszawski Uniwersytet Medyczny nowym partnerem OPI

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) i Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) podpisali umowę ramową o współpracy. To kolejny partner OPI, z którym instytut chce opracowywać nowe technologie cyfrowe mające zastosowanie w ochronie zdrowia i życia człowieka. Współpraca będzie dotyczyła prowadzenia wspólnych badań i komunikowania ich wyników, wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie, popularyzowania wiedzy, wspierania dobrych praktyk i doświadczeń dotyczących transformacji cyfrowej i nowoczesnych technologii.

Na mocy umowy, partnerzy zobowiązali się także do podejmowania wspólnych działań, takich jak wymiana danych, współpraca w zakresie ubiegania się o granty naukowe, konsultacje merytoryczne, czy też wspólne publikacje naukowe. Współpraca ułatwi również wypełnienie unijnej polityki cyfrowej. Komisja Europejska podejmuje działania, które mają na celu ożywienie wymiany danych na rynku europejskim oraz w wymiarze międzynarodowym. W Polsce od lat podejmowane są inicjatywy sprzyjające otwieraniu i wykorzystywaniu danych i partnerstwo pomiędzy WUM i OPI jest jedną z nich. Strategia otwartych danych ma na celu rozwój ekosystemu, w którym duża ilość, dobrej jakości danych pozwoli na rozwój innowacyjnych rozwiązań, zwiększy przejrzystość działań organów administracji oraz polepszy jakość realizowanych badań.

Koordynatorem współpracy ze strony Ośrodka Przetwarzania Informacji jest dr inż. Marek Kozłowski, kierownik Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej a ze strony WUM prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii.

Źródło: WUM