Kategorie
Aktualności

Trzecia fala pandemii zwiększyła zainteresowanie edukacją zdalną

Pandemia COVID-19 spowodowała, że zapotrzebowanie na profesjonalne szkolenia on-line znacznie wzrosło. Szczególnie zauważalny jest efekt trzeciej fali. W ciągu 3 miesięcy (marzec-maj 2021) Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczego (OPI PIB) wydał aż ponad 8500 zaświadczeń ukończenia kursów edukacyjnych na platformie NAVOICA. O ponad 14500 zwiększyła się w danym okresie także liczba zarejestrowanych kont. Znacznie wzrosło zainteresowanie kursami online.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła wiele procesów. Szczególnie zauważalny jest jej wpływ na rozwój technologii informatycznych. Także edukacja i szkolnictwo wyższe musiały się dostosować do zaistniałych warunków. Polacy chcą się rozwijać i w czasie pandemii aktywnie szukają dostępu do rzetelnych i aktualnych treści edukacyjnych, stąd bardzo wzrosło zainteresowanie serwisami e-learingowymi, takimi jak NAVOICA. W tym portalu każdy znaleźć może bezpłatne kursy online z wielu dziedzin, realizowane przez polskie uniwersytety i uczelnie wyższe, które są gwarantem jakości treści.

Efekt trzeciej fali

Serwis edukacyjny NAVOICA oferuje szkolenia dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i poszerzać własną wiedzę. Materiały dostępne na platformie mogą być wykorzystane przez uczniów, studentów i nauczycieli podczas kształcenia na odległość. Oferta kursów jest interdyscyplinarna i stale poszerzana. Mamy już ponad 44500 zarejestrowanych uczestników. Obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania serwisem od momentu rozpoczęcia pandemii. Szczególnie zauważalny jest efekt trzeciej fali – w okresie marzec-maj 2021 liczba zarejestrowanych kont wzrosła aż o ponad 14500 – mówi dr Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

OPI PIB wydało już ponad 21000 zaświadczeń ukończenia kursu, tylko w trakcie ostatnich 3 miesięcy wydano ich 8500. Polacy postawili na edukację zdalną, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Wpływ pandemii COVID-19 jest oczywisty, ale w OPI PIB zauważyliśmy również, że w Polsce przyjęła się także – od dawna popularna na Zachodzie – idea uczenia się przez całe życie. Polacy zaczynają rozumieć, że wiedza nabyta ze szkoły i studiów jest niewystarczająca we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Rozwój internetu mocno zmienił nasze przyzwyczajenia: coraz częściej robimy zakupy online, chętniej korzystamy z platform internetowych oferujących filmy i seriale, dlatego również i obszar nauczania zdalnego musiał ewoluować – mówi Maciej Kolankowski, kierownik projektu NAVOICA w OPI PIB.

Bezpłatne kursy z wielu dziedzin

Do najpopularniejszych obszarów tematycznych szkoleń należą programowanie i nauka języków obcych, a także rozwój umiejętności miękkich. Ludzie jednak wciąż szukają nowości, dlatego OPI PIB stale pracuje nad poszerzeniem oferty kursów dostępnych w serwisie NAVOICA. Tematyka oferowanych szkoleń dotyczy m.in. technologii informatycznych, zasad programowania, kluczowych kompetencji w biznesie, a także metodyki pisania prac dyplomowych. Każdy użytkownik znajdzie także w serwisie praktyczne szkolenia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, projektowania gier, a także uzyska odpowiedź na pytanie, jak przekształcić projekt naukowy w pomysł na biznes. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie obcokrajowców Polską, NAVOICA oferuje także bezpłatne kursy w języku angielskim i rosyjskim.

NAVOICA – nazwa na cześć pierwszej, polskiej studentki

NAVOICA to ogólnopolska platforma edukacyjna oferująca wyłącznie bezpłatne kursy on-line, opracowane przez uczelnie i instytucje edukacyjne. Nazwa tego nowoczesnego narzędzia do podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji pochodzi od imienia bohaterki popularnej legendy o Nawojce, która jest uznawana za pierwszą polską studentkę.

Platforma NAVOICA powstała w ramach projektu „Polski MOOC”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Warto dodać, że serwis jest wspierany instytucjonalnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Platforma dostępna jest na stronie: www.navoica.pl.