Kategorie
Aktualności

Trendy w IT 2022

Branża informatyczna rozwija się bardzo dynamicznie i ten trend będzie nadal się utrzymywał w 2022 roku. Wzrastać będzie wykorzystanie najnowszych technologii IT zarówno w biznesie, jak i w nauce. Oczywiście, pewne obszary działalności człowieka będą czerpały z najnowszych osiągnięć informatyki na szerszą skalę niż inne. Od kilku lat obserwujemy, że brakuje na rynku pracowników określonych zawodów. I to właśnie w tych branżach jest największe zapotrzebowanie na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań IT. Nie od dzisiaj przecież wiadomo, że to potrzeba jest matką wynalazków. Nowe technologie nie zastąpią jednak całkowicie człowieka, ale znacznie ułatwią mu pracę. Poniżej przedstawiamy trzy główne trendy w IT na 2022 rok, które wskazuje dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

Cyfryzacja w przemyśle

Przemysł potrzebuje nowoczesnych technologii informatycznych i z pewnością zapotrzebowanie na nowoczesne narzędzia IT w tej dziedzinie będzie wzrastać. Widać to choćby po analizach wydatków, jakie biznes przeznacza na wdrożenie najnowszych rozwiązań technologicznych. Nakłady na innowacje rosną i z pewnością ten trend jeszcze długo się utrzyma. Chcąc zachować przewagę konkurencyjną na rynku, żaden liczący się podmiot nie może sobie pozwolić na brak cyfryzacji określonych procesów. Dodatkowo, od kilku lat mamy w Polsce rynek pracownika, a firmy często nie mogą znaleźć odpowiednich specjalistów. Tutaj z pomocą przychodzą właśnie nowoczesne narzędzia, coraz częściej mamy do czynienia z tzw. przemysłem 4.0. Z roku na rok polska gospodarka jest bardziej innowacyjna. Internet rzeczy i sztuczna inteligencja (AI) wykorzystywane są już w wielu przedsiębiorstwach. Firmy rozbudowują działy B+R i współpracują z przedstawicielami nauki. To bardzo dobry trend w polskiej gospodarce, który obserwujemy również w naszym instytucie. Coraz więcej firm zwraca się do nas z propozycją współpracy. Obserwujemy także wzrost zainteresowania naszym portalem Inventorum, który ma na celu łączyć biznes i naukę. Obecnie znajduje się tam już ponad 60 000 projektów, które mogą stanowić inspirację dla przedsiębiorców. Bardzo dobrym przykładem potwierdzającym wzrost zapotrzebowania na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań IT w przemyśle jest współpraca OPI PIB z firmą VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. Nasz wspólny projekt dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnego procesu identyfikacji obuwia z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia maszynowego. W rezultacie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych Grupa VIVE wdroży innowacyjny proces, który pozwoli zwiększyć efektywność procesu parowania, oceny stopnia zużycia i wyceny obuwia. W ramach realizacji projektu zmodernizowana zostanie linia doświadczalno-produkcyjna ShoeSelector oraz wdrożony zostanie zautomatyzowany, wysokowydajny proces identyfikacji obuwia, co dodatkowo przyczyni się do znacznego ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Cały proces opierać się będzie na zastosowaniu specjalnych algorytmów rozpoznawania obrazu z zakresu sztucznej inteligencji.

Zdrowa sztuczna inteligencja

Drugim trendem, który z pewnością będzie zauważalny w 2022 roku jest zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie i ochronie zdrowia człowieka. Nowoczesne narzędzia IT będą przede wszystkim wykorzystywane w diagnostyce wielu chorób. Oczywiście AI nie zastąpi lekarza, jednak znacznie usprawni jego pracę. Podobnie jak w przypadku przemysłu, również w medycynie brakuje odpowiedniej liczby specjalistów. Powoduje to duże kolejki do lekarzy i opóźnia diagnozę, co może niekorzystnie wpływać na proces leczenia. Dzięki sztucznej inteligencji diagnostyka jest szybsza, co znacznie ułatwia pracę specjalistom. Dobrym przykładem zastosowania AI w medycynie jest narzędzie eRADS. Naukowcy OPI PIB opracowali platformę badawczą, która służy do standaryzacji opisów raportów medycznych. Narzędzie to pozwala obiektywnie ocenić istotność kliniczną potencjalnej zmiany nowotworowej. Platforma umożliwia także zbieranie danych z badań, co w przyszłości pomoże stworzyć rozwiązania, które automatycznie będą szacowały cechy istotne klinicznie. W OPI PIB rozpoczęto także prace nad innym narzędziem, które będzie wspomagać pacjentów z niepełnosprawnościami. Opracowana przez ekspertów OPI PIB wraz z partnerami technologia Sagacity pozwoli na zarządzanie urządzeniami z naszego otoczenia bez konieczności polegania na tradycyjnie rozumianej sprawności motorycznej czy głosowej. Umożliwi to zwiększenie samodzielności osób z trudnościami funkcjonalnymi, które staną się mniej zależne od swoich opiekunów w czynnościach codziennych. Przełoży się to nie tylko na zwiększenie ich komfortu, ale także pozytywnie wpłynie na poprawę kondycji psychicznej. Sagacity będzie pierwszym na rynku systemem pozwalającym na wykorzystanie bezprzewodowego wzmacniacza EOG/ EMG do sterowania urządzeniami znajdującymi się w sieci inteligentnego domu. Stworzona zostanie platforma oprogramowania zdolna do interpretacji i odnajdywania indywidualnych wzorców bioelektrycznych danej osoby. Dzięki systemowi OPI PIB wiele podstawowych czynności, które do tej pory wymagały pomocy opiekuna, będzie mogło być realizowanych samodzielnie przez osoby z niepełnosprawnościami.

Komputery a język naturalny

Ostatnim trendem, który warto odnotować, jest rosnąca popularność neuronowych modeli języka. Mają one zastosowanie w bardzo wielu branżach i z pewnością będzie ono wzrastać. Branża IT już od dłuższego czasu dostrzega w nich duży potencjał. Mają one coraz większe zastosowanie w życiu każdego użytkownika internetu. To właśnie dzięki nim użytkownicy mają dostęp do usług tłumaczenia tekstu na różne języki, możliwe jest wykrywanie SPAM-u, realizowane są badania nastrojów społecznych w sieci, a także z ich pomocą każdy ma dostęp do automatycznej korekty tekstu czy też może porozmawiać z chatbotem. Większość modeli jednak jest opracowana dla języka angielskiego. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na rodzime algorytmy. W OPI PIB trwają intensywne prace związane z tą tematyką. Tylko w 2021 roku udostępniliśmy dwa nowe modele – Polish RoBERTa base v2 oraz przeznaczony do zadań związanych z generowaniem tekstu model GPT-2. Na pewno w 2022 roku i w kolejnych latach nadal będziemy prowadzić intensywne prace w tym zakresie. Warto dodać, że modele OPI PIB udostępniamy bezpłatnie, gdyż chcemy stymulować rozwój rodzimej branży IT. Oczywiście, nie tylko opracowujemy neuronowe modele, języka, ale także wdrażamy wiele rozwiązań na nich opartych. Warto wspomnieć tutaj o takich popularnych narzędziach IT, jak Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), z którego korzystają promotorzy wszystkich prac dyplomowych w Polsce, czy też Annobot, który służy do badania emocji ludzkich na podstawie tekstu. W nadchodzącym roku eksperci OPI PIB z pewnością opracują kolejne algorytmy, które będą m.in. wykorzystywać technologię przetwarzania języka naturalnego, czy też będą mieć zastosowanie w medycynie.