Dyrektor OPI panelistą w trakcie konferencji Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji

Wraca Akademia OPI PIB

OPI PIB partnerem honorowym DSSML

9-10 grudnia 2021: 9. edycja międzynarodowej konferencji MIDI

8 edycja międzynarodowej konferencji MIDI