System eRADS

Platforma badań nad standaryzacją opisów badań medycznych.

  • wprowadza standaryzację opisu badania radiologicznego;
  • ułatwia wykonywanie opisu badania poprzez strukturalną formę tworzenia raportu (wykorzystującą interaktywne schematy, pola wyboru, itp.);
  • ułatwia pracę specjalisty poprzez generowanie automatycznych raportów z badania radiologicznego;
  • pozwala na automatyczną klasyfikację i segmentację zmian chorobowych narządów przy użyciu głębokich sieci neuronowych;
  • jest skalowalny; obecnie w systemie eRADS dostępny i wciąż doskonalony jest moduł strukturalnego raportowania zmian gruczołu krokowego na obrazach multiparametrycznego rezonansu magnetycznego (mpMRI) standaryzowany według PI-RADS.

Projekt badawczy tworzony przez Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji we współpracy z:

  • Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Warszawa)
  • Dolnośląskim Centrum Onkologii (Wrocław)

Badania i rozwój

W okresie od lipca do wrześnie 2020 r. system eRADS przechodził badania pilotażowe z udziałem 6 radiologów o różnym poziomie doświadczenia. Celem badań była ocena rzetelności oraz wstępnej użyteczności klinicznej systemu eRADS poprzez analizę wpływu narzędzia na proces podejmowania decyzji diagnostycznych (włączając w to ocenę dokładności oraz zgodności podejmowanych decyzji). Badania dotyczyły modułu raportowania zmian nowotworowych prostaty na obrazach mpMRI. Uczestniczący w badaniu radiolodzy zaproszeni zostali także na test UX, co pozwoli w najbliższym czasie zoptymalizować postać interfejsu systemu, dostosowując formę raportowania do wymagań użytkowników, uwzględniając przy tym specyfikę pracy radiologów.

Sztuczna inteligencja w walce z rakiem

Zadaniem projektu jest wspieranie radiologów w praktyce diagnozowania zmian chorobowych w oparciu o obrazowanie medyczne. System ułatwia i przyspiesza procedury diagnostyczne poprzez pomoc w wykrywaniu, opisie zmian oraz tworzeniu raportu z badania radiologicznego. Założeniem projektu jest także ustandaryzowanie opisów wyników badań, co przełoży się na poprawę komunikacji między radiologami i klinicystami i w rezultacie na lepszą opiekę nad pacjentem. eRADS wspiera również tworzenie wiarygodnych, dobrze opisanych i referencyjnych zbiorów danych, które mogą posłużyć do rozwoju badań naukowych nad metodami diagnozowania i leczenia nowotworów.