Kategorie
Aktualności

Sieci elektryczne jutra: elastyczne, niezawodne i ekologiczne

Nowy, finansowany przez UE projekt ebalanceplus jest ukierunkowany na techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty sieci inteligentnych w celu  zwiększenie ich elastyczności i odporności. 

Do niedawna energia elektryczna była wytwarzana głównie przez elektrownie zasilane paliwami kopalnymi. Mimo, że zakłady zlokalizowane były poza granicami miast,  produkowały energię przede wszystkim dla obszarów zurbanizowanych. Dotychczasowe zasoby paliw kopalnych wystarczały na zaspokojenie popytu. Jednak dzisiaj i w przyszłości energia elektryczna będzie coraz częściej wytwarzana z położonych na obszarach miejskich źródeł odnawialnych, które charakteryzują się zmiennością. 

Możliwości kupowania przez konsumentów energii elektrycznej w celu jej wykorzystania, a nawet stawania się małymi producentami są coraz większe. Przez to,  proces wytwarzania energii elektrycznej jest coraz bardziej niepewny, podobnie jak oszacowanie zapotrzebowania na nią. ­– Sieci elektryczne muszą być bardziej elastyczne – wyjaśniała koordynator projektu ebalanceplus Noemi Jiménez-Redondo, podczas spotkania inauguracyjnego ebalanceplus, zorganizowanego w Maladze w Hiszpanii. Noemi Jiménez-Redondo pracuje na rzecz CEMOSA, hiszpańskiej spółki specjalizującej się w usługach z zakresu inżynierii i kontroli jakości. 

Aby sprostać wyzwaniom jakie stawia przyszłość, sektor energetyczny musi przejść głęboką transformację. Celem ebalanceplus jest utworzenie platformy bilansowania energii, co jest ważnym krokiem w tym procesie. – Platforma zbiera i przekazuje informacje dotyczące produkcji i zużycia energii elektrycznej osobom i podmiotom powiązanym z systemem elektrycznym. Pozwala im to na opracowanie dokładniejszych modeli prognostycznych i zachęt dla użytkowników końcowych, uniknięcie przeciążeń sieci oraz zwiększenie jej wydajności – mówi Juan Jacobo Peralta Escalante z CEMOSA. Platforma zapewni również współdziałanie różnych systemów energetycznych, co z kolei umożliwi uwolnienie potencjalnej elastyczności sieci elektrycznej. 

Konsorcjum ebalanceplus skupia 15 partnerów – ośrodki naukowe, MŚP i przedstawicieli sektora przemysłu z 10 krajów. Wspólnie będą pracować na rzecz zwiększenia elastyczności sieci energetycznych, testować nowe modele biznesowe oraz wspierać zainteresowane osoby i podmioty za pomocą interfejsów dopasowanych do potrzeb użytkowników końcowych. Bogaty wachlarz rozwiązań będzie testowany w ramach czterech działań pilotażowych w Hiszpanii, Włoszech, Francji i Danii. W celu zapewnienia odpowiednich rozwiązań będą dodatkowo prowadzone badania laboratoryjne z zakresu bezpieczeństwa i ochrony. Projekt w ramach programu „Horyzont 2020”, na który Unia Europejska przeznaczyła kwotę 10 milionów euro będzie wspierany przez 42 miesiące.

Cechą charakterystyczną ebalanceplus, która odróżnia go od innych projektów sieci inteligentnych jest jego ukierunkowanie na aspekty społeczne i rynkowe. – Projekt rozwiązuje problemy jutra. – Dzisiejsi użytkownicy mogą uznawać wiele rozwiązań za egzotyczne, a wręcz za bezzasadne – – mówi Jarosław Kowalski, badający społeczne aspekty interakcji człowieka z technologią w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Polsce. – Musimy dobrze zrozumieć potrzeby i obawy ludzi, w których życiu pojawią się takie innowacje, aby zwiększyć szanse na dostosowanie technologii przez rynek – dodaje Jarosław Kowalski.

Projekt ma na celu opracowanie holistycznego podejścia do problemów wydajności energetycznej. W ciągu najbliższych czterech lat zrobimy wszystko co w naszej mocy, by opracować praktyczne rozwiązania, które będzie można następnie powielić w całej Europie – mówi Noemi Jiménez-Redondo.

Więcej informacji na temat projektu:

https://twitter.com/ebalanceplus

https://www.linkedin.com/company/ebalanceplus/

Projekt jest finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 864283.

Autor: ESCI GmbH